Intresseanmälan för K√ĖPMANNAGATAN 16 - JAKRIBORG/HJ√ĄRUP

Sökande
Förnamn *
Efternamn *
Personnummer
(ååååmmdd-nnnn) *
Gatuadress *
Postnummer *
Postort *
Telefon, hem
Telefon, arbete
Telefon, mobil
E-post *
Arbetsgivare *
Telefon, arbetsgivare
Årsinkomst *
Nuvarande hyresvärd
Telefon, nuvarande hyresvärd
Hur många kommer att bo i lägenheten? *
Medsökande
Förnamn *
Efternamn *
Personnummer
(ååååmmdd-nnnn) *
Gatuadress *
Postnummer *
Postort *
Telefon, hem
Telefon, arbete
Telefon, mobil
E-post
Arbetsgivare *
Telefon, arbetsgivare
Årsinkomst *
Nuvarande hyresvärd
Telefon, nuvarande hyresvärd
Övrig information
Godkännande
Jag/vi samtycker

Jag/vi medger att Jakri AB vid uthyrning av bostad kontrollerar dessa uppgifter hos SYNA Kreditupplysning & Marknadsinformation samt hos tidigare hyresvärd.

Från och med den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PuL) fullt ut i Sverige. Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks och en viktig del av detta skydda är att den som uppgifterna gäller informeras om hur uppgifterna behandlas.

De uppgifter som lämnas i denna intresseanmälan kommer att registreras och behandlas i datasystem för intresseanmälningar och hyresadministration. I och med att denna intresseanmälan ifylles godkänner du denna behandling.

Enligt PuL har du rätt att få information och rättelse av de personuppgifter som finns registrerade. Ansökan om registerutdrag/rättelsebegäran skall ställas till: Jakri AB, Köpmannagatan 7, 245 65 Hjärup.