Jakriborg - hansastaden på slättenProducerad av Sydsvenskan, visas med tillstånd.